dimarts, 6 de març de 2012

ELS SECRETS DELS LLIBRES

COM ES FA UN LLIBRE
La matèria primera d'un llibre la proporciona l'escriptor quan decideix transmetre una història o determinades idees per escrit. Amb aquesta finalitat, primer tria la forma en què vol comunicar-se: narrativa, poesia, teatre, assaig... Seguidament, du els seus escrits, originals, a una editorial, que coordina el procés d'elaboració i promoció dels llibres. L'editor, amb l'ajuda dels assessors literaris, tria les obres que considera més adequades per al seu catàleg i posa en marxa la maquinària: es redacta el contracte d'edició amb l'escriptor, es busca un traductor si l'obra està escrita originàriament en una llengua distinta, l'equip pedagògic determina a quina edat va dirigida l'obra, es decideix en quina col·lecció s'inclourà, qui en serà l'il·lustrador en cas que calguin dibuixos, es busquen correctors lingüístics per a detectar i rectificar els errors...


DE LA IMPREMTA AL LECTOR
Amb els textos ja definitius, l'obra de l'escriptor inicia el procés d'elaboració tècnica. El dissenyador de la col·lecció determina com serà la coberta, quin serà el tipus de lletra i el paper que més convenen o les mides del llibre. Els maquetistes seguiran les normes de disseny per adaptar l'obra informàticament: posen número a les pàgines, elaboren l'índex, titulen els capítols, inclouen les il·lustracions, introdueixen correccions al text, etc. L'editor envia el llibre acabat en suport informàtic a la impremta, l'empresa que fabrica físicament el llibre. Una vegada impresos els fulls, l'enquadernador els plega, els cus i els enganxa a les cobertes. Posteriorment s'envien els llibres acabats al distribuïdor, que els reparteix a les llibreries i biblioteques. Mentrestant, els departaments comercial, de comunicació i publicitat donen a conèixer el nou llibre als lectors, protagonistes de tot el procés.

Text elaborat per la Fundació Bromera per al foment de la lectura.

1 comentari: