ACTIVITATS


  

ATRAPA UN REGAL
COM S’ELABORA UN LLIBRE?
 ACTIVITAT D’ANIMACIÓ LECTORA / BIBLIOTECA RAMON FOLCH
1. DE L’AUTOR A L’EDITOR
1. L’autor duu els seus escrits (els originals) a l’editorial.

2. Es redacta el contracte d’edició amb l’escriptor.

3. Es busca un corrector lingüístic.

4. L’editor tria les obres més adequades per al seu catàleg.

5. Es busca, si cal, un traductor.

6. Es busca, si cal, un il·lustrador.

7. Es determina a quina edat va dirigida l’obra.

8. L’escriptor decideix transmetre una història o determinades idees per escrit.
1r
9. Es determina en quina col·lecció s’inclourà el llibre.

2. DE L’EDITOR AL LECTOR (ELABORACIÓ TÈCNICA)
1. Els maquetistes adapten l’obra informàticament: numeren les pàgines, titulen els capítols, insereixen les il·lustracions...

2. El dissenyador de la col·lecció determina com serà la coberta, el tipus de lletra i el paper que més convenen a les mides del llibre.
1r
3. Els departaments de comunicació i publicitat donen a conèixer el nou llibre als lectors.

4. L’editor envia el llibre acabat en suport informàtic a la impremta.

5. S’envien els llibres acabats al distribuïdor.

6. S’imprimeixen els fulls, i l’enquadernador els plega, els cus i els enganxa a les cobertes.

7. El distribuïdor reparteix el llibre a les llibreries, biblioteques i escoles.

OFICIS RELACIONATS AMB L’ELABORACIÓ D’UN LLIBRE
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
                        ..............................................
I CICLE DE TEATRE I EXPRESSIÓ Enguany celebrem el XXV Cicle de Teatre i Expressió.
Llegeix aquesta pàgina de la revista Nosaltres, núm. 58 corresponent al juny de 1988. En el seu inici l'activitat es va anomenar Setmana del Teatre.

View more presentations from Blocsvi.